In een onlangs verschenen artikel van Binnenlands Bestuur zijn de bevindingen van Daniël Vos met betrekking tot leegstand onder basisscholen bevestigd. Daniël, inmiddels werkzaam als adviseur bij Grontmij, onderzocht voor zijn afstuderen aan de TU-Delft omvang en oorzaken van leegstand onder Nederlandse basisscholen. Zijn onderzoek gaf voor het eerst inzicht in de omvang van het leegstandsprobleem. Ook relativeerde het onderzoek alarmerende berichten over leegstand.

Daarnaast legde hij in zijn onderzoek een duidelijke relatie tussen de staat van onderhoud van de school en leegstand. Hij wees hierbij op het gevaar van een vicieuze cirkel: een slecht onderhouden school leidt tot leerlingendaling, wat resulteert in minder budget laat voor onderhoud.  Nu scholen zelf verantwoordelijk zijn voor hun onderhoud dus een extra aanmoediging om het gebouw in goede staat te houden. 

Lees hier het artikel van Binnenlands Bestuur

Lees ook het eerste artikel over dit onderwerp van 28 april 2015 en het vervolg daarop van 7 juli 2015.

Meer weten?

Neemt u hiervoor contact op met Daniël Vos, zie contactgegevensblok rechtsboven.

Meer nieuws